Cookiestatement

Pook Haarden BV maakt op de website www.pookhaarden.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Pook Haarden BV maakt geen gebruik van vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons. Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website.

Welke cookies zijn er?

We maken gebruik van twee verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
    • De cookie die dit bijhoudt heet SESSIE-ID en wordt geplaatst door de provider. De provider kan zich zo een beeld vormen van de hoeveelheid verkeer op de website.
  • Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze zogenoemde third-party cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.
    • Cookies voor Google Analytics, _ga, waarvan de instelling is geanonimiseerd. Deze cookie kan dus geen IP’s uitlezen.
    • Cookie voor de Google recaptcha v2 of v3 waardoor u, als u een formulier wilt verzenden, kunt aantonen dat u een mens bent en geen robot.
    • Widgets: op de pagina over Pook Haarden vindt u een widget die de laatste post van Instagram ophaalt. Het lezen van de feed op de homepage wordt niet geregistreerd. Op het moment dat u op ‘Weergeven op Instagram’ klikt, wordt uw bezoek geregistreerd door Instagram. Daarop heeft Pook Haarden BV geen zicht.

Vanwege het feit dat voor deze twee cookies geen toestemming hoeft te worden gevraagd, vindt u op deze site dus ook geen cookiewall die u vraagt om toestemming te geven om deze cookies te plaatsen.

Privacyverklaring

Deze website is opgezet als informatieve site. Pook Haarden BV stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Pook Haarden BV een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van (informatie van en acties door) externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is, naar behoren functioneert of feitelijk klopt.

Pook Haarden BV vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website

Pook Haarden BV stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Pook Haarden BV de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Mocht u op basis van deze gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, raden we u aan om contact op te nemen met een van de medewerk(st)ers van Pook Haarden BV om de juistheid en volledigheid van de betreffende informatie te verifiëren.

De informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact met ons op te nemen, waarbij al uw omstandigheden en wensen kunnen worden meegenomen in het advies.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Pook Haarden BV niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Prijzen en promoties

Bij het samenstellen van de informatie die gepubliceerd wordt via onze internetsite wordt een grote mate van zorg besteed. Wij kunnen, bijvoorbeeld door invloeden van buitenaf, echter niet altijd voorkomen dat hierin onjuistheden voorkomen.

Hyperlinks

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pook Haarden BV, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Pook Haarden BV zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Pook Haarden BV en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Pook Haarden BV in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Pook Haarden BV.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Pook Haarden BV en/of haar leveranciers, behoudt Pook Haarden BV zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Ontwikkelingen en vernieuwingen

De tekst van deze disclaimer kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of veranderingen in de markt. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.